Certyfikat Rzetelności

Regulamin
Spis treści

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


Sklep internetowy, działający pod adresem defender.net.pl, prowadzony jest przez P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra z siedzibą główną w Krakowie przy al. 29 Listopada 155b nr NIP 675-139-59-18, nr Regon 120748406 
 
2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 


2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem defender.net.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych akcesoriów motocyklowych, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym DEFENDER mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie defender.net.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
 
2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 
2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez  P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra.
 
2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z obsługą sklepu internetowego DEFENDER.
 
2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumentów" i akceptuje jego postanowienia.
 
2.7. Sklep internetowy DEFENDER przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 
2.8. Firma DEFENDER zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym platnosci.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub
b. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
c. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 
2.9. Zamówienia w sklepie internetowym DEFENDER są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego DEFENDER obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym DEFENDER są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 
2.11. P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra prowadzący sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
 
2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 
2.13. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M.Kędra treści o charakterze bezprawnym.
 
 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW 


3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty w siedzibie firmy
b. dostawa za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 

3.2. P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie defender.net.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7.
 
3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
3.3.1. sprawdzeniu przez P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra. kompletności wysłanych danych,
3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
 
3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra. wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury / rachunku.

3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra telefonicznie kontaktując się z P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@defender.net.pl

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze.
 
3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia
 
3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny defender.net.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

·         Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego w którym zamówienie zostanie odebrane.

·         Płatność przelewem lub kartą - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

·         Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

·         Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

·         Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w siedzibie firmy.

·         Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE 


4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
 
4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra Al.29-go Listopada 155B 31-406 Kraków. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
4.3. Reklamowany towar powinien być wolny od zabrudzeń. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
 
4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 
4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 
4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 
 

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 


P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

 
6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW 


6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta". Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego 
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą szybę kasku) lub plomby zabezpieczające towar.
 
6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

6.5. W przypadku podjęcia decyzji o niezasadnym zgłoszeniu reklamacyjnym klient pokrywa wszystkie koszty wysyłki
 
7. OCHRONA DANYCH


7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M.Kędra (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 
7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 
7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra .
 
7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora info@defender.net.pl
 
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. Firma P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego DEFENDER,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego DEFENDER,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży

e. odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny , 


8.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci P.U.H. DEFENDER S.C., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

    P.U.H. DEFENDER s.c. S. Żmuda, M. Kędra
    al. 29 Listopada 155B
    31-406 Kraków
 
Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.
 
8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 
8.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
8.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@defender.net.pl

 

 

 

X
X
X
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij